Verkeer

Verkeersregels


Op enkele punten wijken de Franse verkeersregels af van die in Nederland: de maximumsnelheid op de tolwegen is 130 km. (bij regen 110 km) per uur, op de overige autowegen 110 km. per uur (bij regen 100 km), op de zo talrijke buitenwegen 80 km. (ingaande 01-07-2018, was 90 km) en binnen de bebouwde kom 50 km. per uur.

Gendarmerie en politie mogen iemands rijbewijs ter plekke innemen als hij of zij wordt betrapt op overtreding van de plaatselijke snelheidslimiet met 40 km. per uur.

Verkeer van rechts bij gelijkwaardige kruisingen heeft altijd voorrang, dus ook fietsers.

 

Aanrijdingen


Bij aanrijdingen moet een constat amiable worden ingevuld en opgestuurd naar de verzekering. Zo’n door beide partijen in te vullen formulier lijkt veel op het bekende Nederlandse schadeformulier met zijn twee kolommen A en B. Let op de volgende zaken:

 • vul van te voren de vaste gegevens in
 • blijf kalm en laat de tegenpartij de keuze van de kolom
 • controleer dat beide partijen het aantal kruisjes in het onderste vakje hebben genoteerd; dit voorkomt dat er later nog wat aan kan worden toegevoegd (strafbaar, aangifte wordt waardeloos)
 • noteer ook de kleine verwondingen; bij complicaties kan dat later belangrijk zijn met het oog op de verzekering vergeet niet de ondertekening van de tegenpartij
 • maak zo mogelijk een kopie alvorens het eigen exemplaar op te sturen
 • gaat de tegenpartij er vandoor zonder het constat amiable te hebben ingevuld of ondertekend: noteer zijn kenteken en vul zelf het formulier in onder vermelding van het feit dat de tegenpartij is doorgereden. Noem ook de namen van eventuele getuigen
 • weigert de tegenpartij het constat in te vullen noteer dan zijn kenteken en verzekeringsnummer (groene vignetje achter de voorruit)
 • vergeet niet ook de achterzijde van het formulier in te vullen
 • het papier moet binnen 5 dagen aangetekend naar de verzekeringmaatschappij worden opgestuurd.

 

Puntensysteem


Verkeersovertredingen kunnen, naast bekeuringen en boetes, ook punten kosten. Jaarlijks worden in Frankrijk een kleine 3 miljoen strafpunten gegeven en meer dan 100.000 rijbewijzen ingetrokken, waarvan ruim 13.000 definitief. Het systeem: je begint met 12 punten (de met een voorlopige rijbewijs rondrijdenden met 6 punten) en als deze ‘op’ zijn, is je rijbewijs in principe voor zes jaar niet meer geldig. De regering heeft besloten aan pas geslaagden een proefrijbewijs uit te reiken met daarop maximaal 6 punten voor een periode van drie jaar; twee jaar voor jongelui die via het begeleid proefrijden hun examen hebben gehaald. Rijdt men drie jaar keurig netjes, dan komt het puntentotaal op de gebruikelijke 12. Maakt men in de ‘proeftijd’ overtredingen die met punten worden bestraft, dan worden de resterende punten niet verdubbeld.

Voorbeelden van puntenverlies: rijden met drank 6 punten, door rood rijden of 40 km. harder rijden dan de toegestane snelheid 4 punten, een ononderbroken witte streep overschrijden of zonder gordel rijden 3 punten, mobiel telefoneren met telefoon in de hand 2 punten. Men kan in één keer maximaal 6 punten verliezen en bij een strafbaar feit zelfs 8. Als de 12 punten zijn opgebruikt heb je echt een probleem. De burgemeester van je dorp wordt ingelicht en ook de werkgever krijgt een berichtje. En bij latere aanhoudingen kan de gendarmerie altijd zien dat er problemen zijn geweest met als gevolg dat de controle wat uitgebreider zal zijn dan bij verkeersgebruikers met een ‘schoon’ rijbewijs.
Na een half jaar wordt de overtreder psychisch en medisch onderzocht en moet hij het theorie-examen nog eens doen. Had hij (vrijwel nooit een zij) zijn rijbewijs korter dan drie jaar, dan moet ook het praktijkexamen worden overgedaan. Verkeersovertreders die punten zijn kwijtgeraakt kunnen nieuwe verdienen door in drie jaar netjes te rijden en geen overtredingen meer te begaan. De teller wordt dan weer op 12 gezet. Ook kan men een stage de sensibilité van twee dagen volgen (dat mag één keer per twee jaar), waarmee nieuwe punten kunnen worden verkregen: 4 als men minder dan 8 punten bezit en vanaf 8 punten kan de cursist het puntental tot 11 opschroeven. Soms kunnen overtreders ook tot het volgen van zo’n stage worden veroordeeld.
Overigens blijkt dat meer dan de helft van de uitgedeelde strafpunten niet daadwerkelijk wordt genoteerd. De belangrijkste oorzaak daarvan: de dames en heren van de Hermandad slagen er niet altijd in om de computer te bedienen die de punten moet verwerken en invoeren, in één op de vijf gevallen worden de punten weer ingetrokken (klagen of protesteren) en ook komt het nogal eens voor dat de processen-verbaal niet goed zijn opgemaakt. Alle details van Permis à points en van de hoogte van bekeuringen voor verkeersovertredingen zijn te vinden op de site van de FFAC (Fédération des Automobile-Clubs et des Usagers de la Route).

De meest begane overtredingen, de strafpunten en de boetes:

strafpunten

boetes in €
Rijden met alcohol 0,5 tot 0,8 promille

6

€ 135
Rijden met meer dan 0,8 promille

6

tot maximaal € 4500
Rijden zonder veiligheidsgordel

3

€ 135
Rijden zonder veiligheidshelm

3

€ 135
Niet handsfree telefoneren

2

€ 35
Snelheidsovertreding <20 km.

1

€ 135 (€ 90 bij betaling binnen 2 weken)
Snelheidsovertreding tussen 20 en 30 km.

2

€ 135 (€ 90 bij betaling binnen 2 weken)
Snelheidsovertreding tussen 30 en 40 km.

3

€ 135 (€ 90 bij betaling binnen 2 weken)
Snelheidsovertreding tussen 40 en 50 km.

4

€ 135 (€ 90 bij betaling binnen 2 weken)
Snelheidsovertreding >50 km.

4

tot maximaal € 1500
Herhaling van deze overtreding

6

tot maximaal € 3750

Naast de genoemde boetes kan de rechter bij extreem alcoholgebruik het rijbewijs voor drie jaar intrekken en een gevangenis van maximaal twee jaar opleggen. Wie herhaaldelijk (binnen drie jaar na de eerste overtreding) veel te hard rijdt, kan ook zijn rijbewijs voor drie jaar verliezen en riskeert een celstraf van drie maanden. Dat is vooral in Frankrijk geen lolletje.

In Frankrijk zijn bekeuringen (amendes) voor verkeersovertredingen (infractions) in vijf klassen ingedeeld, oplopend naar de ernst van de overtreding. De boetes kunnen direct worden betaald aan de agent of via het plakken van een zegel (timbre fiscal) op de bon. De zegels zijn o.m. te koop bij de bureaux de tabac. Ook kan binnen 3 dagen nog een cheque worden gestuurd (14 dagen als de overtreding is geconstateerd door een flitspaal). Betaalt men later dan zal de te betalen boete flink hoger zijn, € 135 na 45 dagen en € 375 als nog langer met betalen is gewacht.
Frankrijk hanteert vijf categorieën van overtredingen:

1. Verkeerd parkeren en het niet kunnen tonen van de autopapieren (boete € 11 bij betaling binnen 30 dagen; bij betaling na 30 dagen € 33). Parkeren op een plek voor gehandicapten levert een boete van € 135 op.
2. Onnodig lang claxonneren, het niet dragen van de veiligheidsriemen, hinderlijk parkeren, weigeren tol te betalen, langzamer dan 80 kilometer per uur op de linker rijbaan rijden (boete € 22 als ter plaatse wordt betaald of binnen 3 dagen, € 35 binnen 30 dagen en € 75 na 30 dagen)
3. Gebreken aan de auto zoals verlichting, uitlaat, verkeerde afmetingen kentekenplaten (boete € 45 als ter plaatse wordt betaald, € 68 binnen 30 dagen en € 180 na 30 dagen)
4. Ernstiger overtredingen, zoals te hard rijden, rijden door het rode licht of niet stoppen voor een stopbord, gevaarlijk inhalen, overschrijding van de ononderbroken middenstreep, geen voorrang verlenen, parkeren op een busbaan, rijden op de veiligheidsstrook van een autosnelweg, gladde banden, rijden onder invloed, geen gordel om (boete € 90 als ter plaatse wordt betaald, € 135 binnen 45 dagen en € 375 na 45 dagen). Ook kan de rechter een opschorting van het rijbewijs opleggen. Men kan dan alleen op afgesproken tijdstippen rijden.
5. Veroorzaken van ongelukken met gewonden (arbeidsongeschikt gedurende hoogstens drie maanden), onverzekerd rijden of rijden zonder rijbewijs (boetes worden vastgesteld door de rechter).

Onder misdrijven (délits) tijdens het verkeer verstaat de Franse wetgever onder meer:

 • Rijden met een alcoholpromillage in bloed van 0,5 of meer (gemeten via bloedonderzoek)
 • Zo gevaarlijk rijden dat het leven van anderen in gevaar komt;
 • Het rijden met een rijbewijs dat is ingetrokken;
 • Het doorrijden na een ongeluk;
 • Het overschrijden van de maximumsnelheid met ten minste 50 km per uur in het jaar nadat men voor deze overtreding al is bekeurd;
 • Het weigeren de auto te laten doorzoeken;
 • Het veroorzaken van een dodelijk ongeluk;
 • Het rijden met valse kentekenplaten;
 • Het weigeren het rijbewijs in te leveren wanneer dit is ingetrokken.