Gîte

Sommigen vinden het ook aardig om nog wat bij te verdienen in Frankrijk, door een (deel van het) huis te verhuren als gastenverblijf (gîte, chambre d’hôte). Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet nodig. Wel moet de plaatselijke belastingdienst weten dat een niet-commercieel bedrijf wordt gerund (activité non-commerciale). Een camping (à la ferme) tot 6 plaatsen kan meestal zonder uitgebreide vergunning worden geëxploiteerd en hetzelfde geldt voor chambres d’hôte tot 5 kamers. Een vakdiploma is niet nodig en voor de administratieve/fiscale kanten is er een vereenvoudigd regime mogelijk binnen zo’n entreprise individuelle. Bij de verhuur van 5 of meer kamers of gîtes val je weer onder een andere regeling en word je beschouwd als werkzaam in de horecasfeer.

Met een vereenvoudigd regime wordt een micro-entreprise bedoeld, een bedrijfje met een omzet van minder dan circa € 84.000 dat in het eerste jaar is vrijgesteld van de berekening van BTW. Voor latere jaren geldt die vrijstelling van het bijhouden van een administratie van de omzetbelasting tot een omzet van € 76.300 (handelsbedrijven). BTW-vrije omzetten van kleine dienstverleners mogen in het eerste jaar € 30.500 zijn en in latere jaren € 27.000. Deze micro-entreprisesj zijn geen vennootschapjes, maar fiscaal vriendelijk bejegende activiteiten. Er hoeft geen TVA te worden berekend en de TVA op gekochte materialen kan dan ook niet worden afgetrokken. De micro-entreprises betalen pas belasting na aftrek van een fors percentage van de omzet: 72% voor handelaren en 52% voor dienstverleners. Wat dan overblijft wordt belast. De administratie kan eenvoudig zijn, gewoon een boek met de verkopen erin. De ‘onderneming’ moet zijn aangemeld bij de belastingdienst en de kamer van koophandel. Men moet zich wel realiseren dat de alom gehate URSSAF, de inner van sociale lasten en pensioenpremies, ook zijn grijpgraagte uitstrekt tot de kleine entrepreneurs. Het komt erop neer, dat je in het eerste jaar van je activiteit een forfait moet betalen, een soort voorlopige aanslag. In het tweede jaar van de activiteiten komt daar wat bij en in het derde jaar wordt definitief met je afgerekend en verrekend. De premies zijn, grofweg vertaald: voor de kinderbijslag (al heb je geen kinderen) 5,4% en voor de sociale lasten 8%. Daarnaast nog wat kleine heffinkjes. Maar dan zijn we er nog niet: je bent ook verplicht in het ziekenfonds en je zult dus premie moeten betalen aan de ziekenfondskas (kan bij een laag opgegeven inkomen veel goedkoper zijn dan een particuliere verzekering – de partner is automatisch meeverzekerd). Daarnaast is er nog een verplichte pensioenverzekering.

In sommige regio’s die het toerisme willen bevorderen zijn er beperkte mogelijkheden om subsidie te ontvangen bij het opzetten van een gîte rural, vaak in samenwerking met de grote verhuurorganisatie Gîtes de France. Over deze instelling doen soms huiveringwekkende verhalen de ronde over op wurgcontracten lijkende afspraken waarbij de verhuurder te allen tijde zijn stulp beschikbaar moet houden voor onverwachte gasten en zelfs geen vrijheid bezit om aan familie of vrienden te verhuren. Veel Nederlanders verhuren ook zonder een organisatie en zetten hun huisje op internet. De grootste website op dit gebied is die van gites.nl gevolgd door Bonjour. Belangrijke subsidieverstrekkers bij de verbouw van een mooi gelegen huis tot gîte kunnen verder zijn de afdelingen toerisme van het departement (direction du tourisme du conseil général), de regio en Europese ontwikkelingsfondsen. Om zo’n niet onaardige financiële steun in de wacht te slepen moet de gîte of de chambre d’hôte zijn aangesloten bij een erkende verhuurinstelling: de al genoemde Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de Soleil of Accueil paysan. De uitvoering van de subsidieregeling verschilt per departement of regio, dus men moet goed de tijd nemen om een en ander uit te zoeken. En er ook rekening mee houden dat de ambtenaren zich strikt aan de regels houden; het gaat er nogal bureacratisch aan toe. Ten slotte zijn er nog belastingvoordelen te behalen in plattelandsgebieden die ontwikkeld worden. Eigenaren van woningen die voor het toerisme worden gekocht, geschikt gemaakt, uitgebreid, verbouwd e.d. kunnen aardige belastingvrijstellingen genieten: 25% voor investeringen in nieuwbouw en 20% voor verbouwingen en verbeteringen aan een bestaande woning.