Franse scholen

Het Franse onderwijs is uitstekend. Bijna 6% van het bruto binnenlands product gaat naar het onderwijs, tegen nog geen 4,5% in Nederland. Op het platteland van Frankrijk vooral heerst op de scholen vaak nog een discipline die in de jaren vijftig ook in Nederland gemeengoed was. Er wordt veel werk gemaakt van wedstrijden, competitie, ‘wie is de beste?’ etc. De meester is gewoon meester. Er wordt veel uit het hoofd geleerd en individueel gewerkt. Sport, groepsgesprekken, muziek, museumbezoek, het is er allemaal wel maar op kleine schaal.
De schooldagen zijn lang, maar tussen de middag wordt ruim gepauzeerd. Ook wordt in Frankrijk veel huiswerk opgegeven. Er bestaat een mogelijkheid (niet gratis) na schooltijd nog huiswerk op school te maken. De dagtaak voor het schoolgaande kind zit er dan na de huiswerkbegeleiding om zes uur ‘s avonds op. Over het algemeen zijn de klassen wat kleiner dan in Nederland. Het is, als er daartoe geen dringende redenen zijn, af te raden de kinderen naar een internationale school te sturen. Schoolgaan op een gewone school betekent het krijgen van contacten met Franse kinderen. De ervaring leert dat het taalprobleem in een half jaar tot een jaar is opgelost, want kinderen leren dit buitengewoon snel. Engels spreken de Fransen vrijwel niet op het platteland, dus daar komt men niet verder mee (wel natuurlijk op het collège). Het is echt een kwestie van pionieren in de kleinere plaatsen en hopen dat de onderwijzer(es) wat extra moeite wil doen voor de buitenlandse kinderen.
Het Franse schoolsysteem – waar net als in Nederland vaak hervormingen plaatsvinden – is op het eerste gezicht ook tamelijk ingewikkeld. Onderwijs is helemaal een overheidstaak: de staat legt de onderwijsprogramma’s vast en benoemt de leerkrachten. Men kent drie categorieën in het ‘lager onderwijs’: openbare scholen (école publique), en twee vormen van particulier onderwijs (école privée sous contrat en école privée hors contrat). Ongeveer 80% van de leerlingen volgt het openbaar, gratis onderwijs, maar de belangstelling voor de privé-scholen neemt jaarlijks toe. Ouders hebben het idee dat hun kinderen op dergelijke scholen een betere opleiding genieten. In Frankrijk is een kind tussen 6 tot 16 jaar leerplichtig. Maar de peuter- en kleuterscholen (écoles maternelles) nemen al kinderen vanaf 2,5 jaar op. De kleuterschool (gratis) is in drie secties verdeeld: petite section tot 4 jaar, daarna moyenne section tot 5 jaar en vervolgens grande section tot 6 jaar.